Mikroinstalacja w Kozach, 5,4 kW

Lokalizacja Kozy
Moc instalacji 5,7 kW
Rodzaj paneli CSUN 380W mono Full Black
Ilość modułów 15